Онцлох мэдээ

3 өдрийн өмнө
Нэг.Нийтлэг зүйл Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3, “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 10-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Татварын ерөнхий газар (ТЕГ)-ын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга, ТЕГ-ын харъяа Улсын төсвийн орлого хяналтын газар (УТОХГ)-ын дарга, УТОХГ-ын Эрдэс баялагийн татварын хэлтсийн даргын удирдах албан тушаалтны ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.   1.Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын албан тушаалд тавигдах шаардлага Ерөнхий шаардлага Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай Боловсрол Дээд боловсролын бакалавраас доошгүй зэрэгтэй - Мэргэжил Эдийн засагч, нягтлан бодогч мэргэжилтэй - Мэргэшил Худалдан авалтын чиглэлээр мэргэшсэн - Туршлага Төрийн албанд 5-аас доошгүй жил, удирдах албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Худалдан авалт, хангамжийн чиглэлээр ажилласан байх Ур чадвар Удирдан зохион байгуулах чадвартай, Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн түвшин нь эрх бүхий байгууллагын тавьж буй шаардлагыг хангасан байх, Компьютерийн хэрэглээний Word, Excel, Power Point,  нээлттэй эхийн стандарт программыг ажлын хэрэгцээнд ашиглах, гадаад, дотоод сүлжээнээс мэдээлэл хүлээн авах, илгээх чадвартай байх. Харилцааны өндөр соёл эзэмшсэн байх Тусгай шаардлага Асуудлыг зөв үнэлж дүгнэх, оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай байх, Хууль, эрх зүйн акт хэрэглэх чадвар эзэмшсэн байх, Ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж мөрдөх. Ажлын шаардлагаар илүү цагаар ажиллах 2.Улсын төсвийн орлого хяналтын газрын даргын албан тушаалд тавигдах шаардлага Ерөнхий шаардлага Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай Боловсрол Дээд боловсролын магистраас доошгүй зэрэгтэй - Мэргэжил Эдийн засагч, нягтлан бодогч мэргэжилтэй - Мэргэшил Төрийн удирдлагын болон татвар хураалтын чиглэлээр мэргэшсэн байх - Туршлага Төрийн албанд 10-аас доошгүй жил, Татварын албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх Татварын албанд удирдах албан тушаалд ажилласан туршлагатай байх Ур чадвар Удирдан зохион байгуулах чадвартай, Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн түвшин нь эрх бүхий байгууллагын тавьж буй шаардлагыг хангасан байх, Компьютерийн хэрэглээний Word, Excel, Power Point,  нээлттэй эхийн стандарт программыг ажлын хэрэгцээнд ашиглах, гадаад, дотоод сүлжээнээс мэдээлэл хүлээн авах, илгээх чадвартай байх. Харилцааны өндөр соёл эзэмшсэн байх Тусгай шаардлага Асуудлыг зөв үнэлж дүгнэх, оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай байх, Хууль, эрх зүйн акт хэрэглэх чадвар эзэмшсэн байх, Ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж мөрдөх. Ажлын шаардлагаар илүү цагаар ажиллах 3.Эрдэс баялгийн татварын хэлтсийн даргын албан тушаалд тавигдах шаардлага Ерөнхий шаардлага Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай Боловсрол Дээд боловсролын магистраас доошгүй зэрэгтэй - Мэргэжил Эдийн засагч, нягтлан бодогч мэргэжилтэй - Мэргэшил Татварын удирдлагаар мэргэшсэн байх - Туршлага Төрийн албанд 10-аас доошгүй жил, Татварын албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх Ур чадвар Удирдан зохион байгуулах чадвартай, Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн түвшин нь эрх бүхий байгууллагын тавьж буй шаардлагыг хангасан байх, Компьютерийн хэрэглээний Word, Excel, Power Point,  нээлттэй эхийн стандарт программыг ажлын хэрэгцээнд ашиглах, гадаад, дотоод сүлжээнээс мэдээлэл хүлээн авах, илгээх чадвартай байх, Англи эсвэл орос хэлний мэдлэгтэй. Харилцааны өндөр соёл эзэмшсэн байх Эрдэс баялгийн салбарын үйл ажиллагаа болон татварын хуулийн хэрэгжилтэд нэгдсэн дүн шинжилгээ хийх, татварын зөвлөмж боловсруулах,чадвартай байх Тусгай шаардлага Асуудлыг зөв үнэлж дүгнэх, оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай байх, Хууль, эрх зүйн акт хэрэглэх чадвар эзэмшсэн байх, Ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж мөрдөх. Ажлын шаардлагаар илүү цагаар ажиллах 4.Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг ТЕГ-ын  байрны 5 давхарт 505 тоот өрөөнд 2014 оны  9  дүгээр  сарын 16-ны өдрийн  13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авна.4.Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг ТЕГ-ын байрны 5 давхарт 505 тоот өрөөнд 2014 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авна.   Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд: 1) Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);      2) Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; 3) Монгол Улсын иргэний үнэмлэх;/нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/; 4)  Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/, 5) Ажил байдлын тодорхойлолт; 6) 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/ /Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй/ Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана. 2014 оны  9 дүгээр сарын 18-ны өдөр сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу явуулна.     Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар 321417, 96650840 утсаар холбогдож лавлагаа авч болно. ТЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Үйлчилгээ

E-ТАЙЛАН Асуулт хариулт 1800-1288
E-Office Татан Буугдах ААН-үүд
Мэйл шалгах Хуулийн хэлэлцүүлэг
Тендерийн урилга Тендерийн шалгаруулалт
Tax Stat Онлайн сургалт
Mobile MTA Зөвлөхийн үйлчилгээ

Мэдээ мэдээлэл


Үйл явдал

2014 оны 8-р сар
Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Мэдээлэл байхгүй байна.

Статистик


Салбар нэгжүүд


Холбоо барих

Татварын ерөнхий газар
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, НҮБ-ийн гудамж 5-1
И-мэйл: tcc@mta.mn

Утас: (0976) 11-324647
          (0976) 1288

Холбоос

Биднийг дагаарай