Татварын Ерөнхий Газар

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайланг нөхөх заавар

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайланг нөхөх заавар танилцуулж байна.Тайланг бөглөхдөө 3-р багананд тухайн үзүүлэлтийн татвар төлөгчийн тоо, 4-р багананд тухайн үзүүлэлтийн мөнгөн
Огноо: 2019-06-25
1160

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайланг нөхөх заавар

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайланг нөхөх заавар танилцуулж байна.Тайланг бөглөхдөө 3-р багананд тухайн үзүүлэлтийн татвар төлөгчийн тоо, 4-р багананд тухайн үзүүлэлтийн мөнгөн дүнг оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр тавьж бөглөнө.1. Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал урамшуулал болон, тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн ор

Төвийн бүсийн "Татварын шинэчлэл -2019" сургалт зөвлөгөөн боллоо

Татварын албаны төвийн бүсийн "Татварын шинэчлэл -2019" сургалт зөвлөгөөн Дархан-Уул аймагт амжилттай болж өнгөрлөө. Уг сургалт зөвлөгөөний зорилго нь Татварын хуулийн шинэчлэл, түүнийг хэрэгжилтийг хангахаар хийгдэж байгаа технологийн шинэчлэлүүдийг
Огноо: 2019-06-18
467

Төвийн бүсийн "Татварын шинэчлэл -2019" сургалт зөвлөгөөн боллоо

Татварын албаны төвийн бүсийн "Татварын шинэчлэл -2019" сургалт зөвлөгөөн Дархан-Уул аймагт амжилттай болж өнгөрлөө. Уг сургалт зөвлөгөөний зорилго нь Татварын хуулийн шинэчлэл, түүнийг хэрэгжилтийг хангахаар хийгдэж байгаа технологийн шинэчлэлүүдийг танилцуулах, шинэ хууль дагалдан гарах журмын төслүүдэд санал авах болон албаны бусад чиг үүргийн талаар сургалт мэдээлэл өгч, санал солилцох байв. С

Татварын албаны зүүн бүсийн сургалт, зөвлөгөөн болов

Татварын хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомжийг албаны хэмжээнд нэг мөр хэрэгжүүлэх, шинэ хууль дагалдан батлагдах 49 журмын хэлэлцүүлгийг татварын байцаагчдын дунд зохион байгуулах зорилгоор Татварын ерөнхий газраас зүүн б
Огноо: 2019-06-18
358

Татварын албаны зүүн бүсийн сургалт, зөвлөгөөн болов

Татварын хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомжийг албаны хэмжээнд нэг мөр хэрэгжүүлэх, шинэ хууль дагалдан батлагдах 49 журмын хэлэлцүүлгийг татварын байцаагчдын дунд зохион байгуулах зорилгоор Татварын ерөнхий газраас зүүн бүсийн "Татварын шинэчлэл-2019" сургалт зөвлөгөөнийг Дорнод аймагт 2019 оны 6 дугаар сарын 15-наас 18-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.Татварын ерөнхий га

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өчигдөр буюу 2019 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2019 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, 2019 оны 06 дугаар сарын 15
Огноо: 2019-06-17
4081

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өчигдөр буюу 2019 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2019 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө бүртгүүлсэн 27,467,628 баримт хамрагдсанаас:50 сая төгрөгийн 110 сая төгрөгийн 25 сая төгрөгийн 191 сая төгрөгийн 254100 м

ТЕГ-ын дарга Б.Заяабал ТМЗН-ийн удирдлагуудтай уулзалт хийлээ

Татварын ерөнхий газрын дарга Б.Заяабал болон бусад удирдлагууд Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Б.Алтанзаяа болон нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хүлээн авч уулзан Татварын шинэчлэн батлагдсан хуулийн хэрэгжилтийн бэлтг
Огноо: 2019-06-14
274

ТЕГ-ын дарга Б.Заяабал ТМЗН-ийн удирдлагуудтай уулзалт хийлээ

Татварын ерөнхий газрын дарга Б.Заяабал болон бусад удирдлагууд Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Б.Алтанзаяа болон нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хүлээн авч уулзан Татварын шинэчлэн батлагдсан хуулийн хэрэгжилтийн бэлтгэл хангах, хуулиар эрх олгосон 44 журмуудыг боловсруулахад хамтран ажиллах, татвар төлөгчдийг оролцуулан журмын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах болон 201

ОУВС-ын үнэлгээний баг ажиллаж эхэллээ

Монгол Улсын Засгийн газар болон Олон улсын валютын сан /ОУВС/-ийн Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Татварын ерөнхий газар /ТЕГ/ нь ОУВС-ийн дэмжлэгтэй “Сегментэд тулгуурлан татвар төлөгчийн хууль тогтоомж мөрдөлтийг сайжруулах нь” төслий
Огноо: 2019-06-14
250

ОУВС-ын үнэлгээний баг ажиллаж эхэллээ

Монгол Улсын Засгийн газар болон Олон улсын валютын сан /ОУВС/-ийн Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Татварын ерөнхий газар /ТЕГ/ нь ОУВС-ийн дэмжлэгтэй “Сегментэд тулгуурлан татвар төлөгчийн хууль тогтоомж мөрдөлтийг сайжруулах нь” төслийг 2017 оноос эхлэн гурван жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төсөл хэрэгжих хугацаанд жил бүр ОУВС-ийн Төсвийн асуудал эрхлэх газрын Үнэлгээний

Тоон статистик

Татвар төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
1,447,144
НӨАТ суутган төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
35,475
ААНОАТ-ын борлуулалтын орлогын дүн /тэрбум/
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
15600.8996621
Онцгой албан татвар төлөгч /2019 оны 01 дүгээр улирал/ 54

Татвар төлөгчийн бүртгэл

2018 онд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдан буцаан олголт авах иргэдийн жагсаалт
НӨАТ суутган төлөгч Хайлт

Хэрвээ НӨАТ суутган төлөгчдийн жагсаалтыг файлаар татах бол энд дарна уу

Татан буугдсан Хайлт
Баталгааны тэмдэгтэй иргэд Хайлт

Шилдэг татвар төлөгч

Бүгдийг үзэх
:)