Татварын Ерөнхий Газар

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг төсөвт төвлөрүүлэх, тайлагнах тухай

Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг доор дурдсан журмаар дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана:1
Огноо: 2020-08-04
1065

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг төсөвт төвлөрүүлэх, тайлагнах тухай

Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг доор дурдсан журмаар дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана:16.1.1.тухайн сард борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг албан татвар суутган төлөгч төсөвт төлнө;16.1.2.оршин суугч бус этгээдээс

Баримтаа бүртгүүлээд, сугалаандаа хамрагдана уу

НӨАТ-ын урамшууллын 2020 оны 08 дугаар сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 08-р сарын 16-ны ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана.Иргэн та 2020 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим т
Огноо: 2020-07-31
405

Баримтаа бүртгүүлээд, сугалаандаа хамрагдана уу

НӨАТ-ын урамшууллын 2020 оны 08 дугаар сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 08-р сарын 16-ны ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана.Иргэн та 2020 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2020 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 23 цаг 59 минутаас өмнө Цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр НӨАТ-ын урамшууллын суг

Сангийн яам, Татварын ерөнхий газраас Япон Улсын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх төслийн бичиг баримтад гарын үсэг зурлаа

Япон Улсын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ЖАЙКА) нь Монгол улсын Засгийн газрын хүсэлтэд үндэслэн “Татварын шинэ багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах Монгол улсын татварын байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” техникийн хамтын ажиллагааны төслийг
Огноо: 2020-07-30
575

Сангийн яам, Татварын ерөнхий газраас Япон Улсын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх төслийн бичиг баримтад гарын үсэг зурлаа

Япон Улсын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ЖАЙКА) нь Монгол улсын Засгийн газрын хүсэлтэд үндэслэн “Татварын шинэ багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах Монгол улсын татварын байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” техникийн хамтын ажиллагааны төслийг энэ оны 10 сараас эхлүүлэх бөгөөд тус төслийн баримт бичигт 2020 оны 7 сарын 30 өдөр ЖАЙКА байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газрын дарга Эрико Тамура,

Татвар төлөгчдийн анхааралд

"Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК, Хэнтий Цахилгаан Түгээх СүлжээТӨХК-иас Цахилгаан эрчим хүчний хязгаарлалтыг 2020 оны 7 дугаар сарын 20,21-ний өдрүүдэд хийх болсонтой холбоотойгоор татварын тайлан хүлээн авах хугацааг 2020 оны 07 дугаар сары
Огноо: 2020-07-20
5280

Татвар төлөгчдийн анхааралд

"Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК, Хэнтий Цахилгаан Түгээх СүлжээТӨХК-иас Цахилгаан эрчим хүчний хязгаарлалтыг 2020 оны 7 дугаар сарын 20,21-ний өдрүүдэд хийх болсонтой холбоотойгоор татварын тайлан хүлээн авах хугацааг 2020 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал сунгалаа.

ААНОАТ-ын тайлангийн маягт нөхөхөд хэрэглэх зардлын код

Хасагдах зардлын код 1 Цалин хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл, түүнтэй адилтгах орлого /ХХОАТ ногдуулж суутгасан байх/ 2 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэл 3 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 11-л зүйлд заасан шууд бус орлого /ХХОАТ ногду
Огноо: 2020-07-20
1996

ААНОАТ-ын тайлангийн маягт нөхөхөд хэрэглэх зардлын код

Хасагдах зардлын код 1 Цалин хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл, түүнтэй адилтгах орлого /ХХОАТ ногдуулж суутгасан байх/ 2 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэл 3 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 11-л зүйлд заасан шууд бус орлого /ХХОАТ ногдуулж суутгасан байх/ 4 Хүүгийн зардал /хуулийн 14-т заасны дагуу тодорхойлсон байх/ 5 Тусгай зориулалтын компанийн болон орон сууцны санхүүжилтийн комп

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өчигдөр буюу 2020 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2020 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, цахим татварын системд бүр
Огноо: 2020-07-20
1146

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өчигдөр буюу 2020 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2020 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, цахим татварын системд бүртгүүлсэн 30,087,473 баримт хамрагдсанаас:5 сая төгрөгийн 43 сая төгрөгийн 291 сая төгрөгийн 286100 мянган төгрөгийн 271130 мянган төгрөгийн 26,926 бар

Тоон статистик

Татвар төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
1,447,144
НӨАТ суутган төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
35,475
ААНОАТ-ын борлуулалтын орлогын дүн /тэрбум/
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
15600.8996621
Онцгой албан татвар төлөгч /2019 оны 01 дүгээр улирал/ 54

Татвар төлөгчийн бүртгэл

2019 онд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдан буцаан олголт авах иргэдийн жагсаалт
НӨАТ суутган төлөгч Хайлт

Хэрвээ НӨАТ суутган төлөгчдийн жагсаалтыг файлаар татах бол энд дарна уу

Татан буугдсан Хайлт
Баталгааны тэмдэгтэй иргэд Хайлт

Шилдэг татвар төлөгч

Бүгдийг үзэх
:)