Татварын Ерөнхий Газар

Бүртгэлийн мэдээллээ 01 дүгээр сарын 22-ноос өмнө засварлах шаардлагатай

НӨАТ суутгагчтай хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг буцаан олгуулахаар ГТСМТТ-өөс ирсэн мэдээллийг хянан баталгаажуулах ажил Татварын ерөнхий газарт хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар 655245 хэрэглэгчийн бүртгэл байгаагаас
Огноо: 2018-01-16
944

Бүртгэлийн мэдээллээ 01 дүгээр сарын 22-ноос өмнө засварлах шаардлагатай

НӨАТ суутгагчтай хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг буцаан олгуулахаар ГТСМТТ-өөс ирсэн мэдээллийг хянан баталгаажуулах ажил Татварын ерөнхий газарт хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар 655245 хэрэглэгчийн бүртгэл байгаагаас 22192 иргэний бүртгэлийн мэдээлэл дутуу, алдаатай байна. НӨАТ-ын тухай хуулийн дагуу татварын алба мэдээллийг хянан баталгаажуулж Сангийн яаманд хүргү

Татварын удирдлагын нэгдсэн систем төсөл хэрэгжиж байна

Татварын алба тус бүрт байгаа татварын мэдээллийн системийг татварын албаны нэгдсэн удирдлагын системд шилжүүлэх зорилго бүхий Татварын удирдлагын нэгдсэн систем /ТУНС / төсөл Татварын ерөнхий газарт хэрэгжиж байна. ТУНС-ийн төслийн хүрээнд Татвар тө
Огноо: 2018-01-12
648

Татварын удирдлагын нэгдсэн систем төсөл хэрэгжиж байна

Татварын алба тус бүрт байгаа татварын мэдээллийн системийг татварын албаны нэгдсэн удирдлагын системд шилжүүлэх зорилго бүхий Татварын удирдлагын нэгдсэн систем /ТУНС / төсөл Татварын ерөнхий газарт хэрэгжиж байна. ТУНС-ийн төслийн хүрээнд Татвар төлөгчийн бүртгэл, тайлан боловсруулалтын хэсгийн бичиг баримтын хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хэлэлцүүлэгт ТЕГ-ын дэд дарга Б.Заяабал, ТТХГ-ын дарга Д.Цогзолма

Урамшууллын сугалааны тохирлын хэмжээ өөрчлөгдлөө

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 381 дугаар тушаалаар Сугалааны тохирлоор 2018 оны төсвийн жилд олгох урамшууллын хэмжээг өөрчлөн баталлаа. Энэхүү хэмжээ нь 2018 оны 1-р сарын 21-ны өдөр явагдах 2017 оны 12 сарын 1-нээс 31-ний хоо
Огноо: 2018-01-11
1086

Урамшууллын сугалааны тохирлын хэмжээ өөрчлөгдлөө

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 381 дугаар тушаалаар Сугалааны тохирлоор 2018 оны төсвийн жилд олгох урамшууллын хэмжээг өөрчлөн баталлаа. Энэхүү хэмжээ нь 2018 оны 1-р сарын 21-ны өдөр явагдах 2017 оны 12 сарын 1-нээс 31-ний хооронд хэвлэгдсэн баримтын сугалааны тохиролд хамаарахгүй юм.

ХХОАТ-ын тухай хуульд 2017 оны 11-р сард орсон газрын эрх шилжүүлэхэд татвар ногдуулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн жишээ

Газар АШИГЛАХ эрх ШИЛЖҮҮЛЭХЭДтатвар ногдуулах жишээЖишээ-1: Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур суманд байрлалтай газар тариалангийн зориулалттай 100 га газар ашиглах эрхийг шилжүүлэхэд ХХОАТ-ын хуулиар тухайн газрын үнэлгээ 7,718,000 төгрөг болох бөгөөд уг ү
Огноо: 2018-01-10
2936

ХХОАТ-ын тухай хуульд 2017 оны 11-р сард орсон газрын эрх шилжүүлэхэд татвар ногдуулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн жишээ

Газар АШИГЛАХ эрх ШИЛЖҮҮЛЭХЭДтатвар ногдуулах жишээЖишээ-1: Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур суманд байрлалтай газар тариалангийн зориулалттай 100 га газар ашиглах эрхийг шилжүүлэхэд ХХОАТ-ын хуулиар тухайн газрын үнэлгээ 7,718,000 төгрөг болох бөгөөд уг үнэлгээнээс 10 хувиар тооцож 771,800 төгрөгийн эрх борлуулсны албан татвар ногдуулна.Тайлбар:3,859.0 сая төгрөг –,Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар то

“Татвар хураалтын үйл ажиллагаа" сургалт боллоо

Татварын албаны харьяа татварын орлогын нэгжийн татварын улсын ахлах байцаагчдад зориулсан “ТАТВАР ХУРААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” сэдэвт сургалтыг ТЕГ-ын Татварын орлогын газраас энэ сарын 4, 5-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав. Сургалтад харъяа Татварын
Огноо: 2018-01-05
588

“Татвар хураалтын үйл ажиллагаа" сургалт боллоо

Татварын албаны харьяа татварын орлогын нэгжийн татварын улсын ахлах байцаагчдад зориулсан “ТАТВАР ХУРААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” сэдэвт сургалтыг ТЕГ-ын Татварын орлогын газраас энэ сарын 4, 5-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав. Сургалтад харъяа Татварын албаны Татварын орлогын болон Хувь хүний тасгийн нэгжийн дарга, нийслэлийн хэмжээнд татварын улсын байцаагчдын төлөөлөл болсон нийт 73 албан хаагч оро

Инфографик

Огноо: 2018-01-04
528

Инфографик

Тоон статистик

Татвар төлөгч
2014 он
309,555
НӨАТ суутган төлөгч
2016 он
32,354
Борлуулалтын орлого
2016
7,213,933,631
Онцгой албан татвар төлөгч 69

Татвар төлөгчийн бүртгэл

2016 онд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдан буцаан олголт авах иргэдийн жагсаалт
НӨАТ суутган төлөгч Хайлт

Хэрвээ НӨАТ суутган төлөгчдийн жагсаалтыг файлаар татах бол энд дарна уу

Татан буугдсан Хайлт
Баталгааны тэмдэгтэй иргэд Хайлт

Шилдэг татвар төлөгч

Бүгдийг үзэх
:)