Нийслэлийн хэмжээнд Хувь хүний орлогын албан татварын 2015 оны тайлангаар баталгаажсан илүү төлсөн татварыг 2-р ээлжээр буюу 2016 оны 5 дугаар сард буцаан авах иргэдийн нэрсийн жагсаалт


Та регистрийн дугаараа оруулна уу:

Үр дүн

Үр дүн олдсонгүй