Татварын Ерөнхий Газар

Бүтэц зохион байгуулалт

1 505а Л.Нэргүй Газрын дарга 328727   nergui@mta.gov.mn
2 Б.Мөнхтулга Татварын улсын байцаагч 329515    
3 502 Б.Батдорж Татварын улсын ахлах байцаагч 318895   batdorj.b@mta.gov.mn
4 М.Пүрэвдорж Татварын улсын байцаагч   purevdorj.m@mta.gov.mn
5 Н.Туул Татварын улсын байцаагч   tuul.na@mta.gov.mn
6 П.Дашболд Татварын улсын байцаагч   dashbold.p@mta.gov.mn
7 504 Ц.Амгалан Татварын улсын ахлах байцаагч 327686   amgalan.ts@mta.gov.mn
8 Т.Мандах Татварын улсын ахлах байцаагч   mandakh.t@mta.gov.mn
9 Х.Сувд-Эрдэнэ Татварын улсын байцаагч   suvderdene.kh@mta.gov.mn
10 Ч.Халиун Татварын улсын байцаагч    khaliun.ch@mta.gov.mn 
11 Б.Билгүүн Мэргэжилтэн    bilguun.b@mta.gov.mn 
12 99 Ц.Болормаа Бичиг хэргийн эрхлэгч 321309    bolormaa.ts@mta.gov.mn 
13 А.Болормаа Архивын эрхлэгч    bolormaa.a@mta.gov.mn 
14 705 Н.Галбадрах Татварын улсын байцаагч 311143   galbadrakh.n@mta.gov.mn
15 Б.Батдэлгэр Мэргэжилтэн   batdelger.b@mta.gov.mn

:)