Татварын Ерөнхий Газар

Өнөөдөр Сангийн яам, Татварын ерөнхий газраас НӨАТ-ын тухай хуулийн хэрэгжилт, ААНОАТ-ын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.


:)