Татварын Ерөнхий Газар

Үндэсний татварын албаны удирдах ажилтны сургалт, семинар 2017 оны 2 дугаар сарын 8,9 ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо амжилттай үргэлжилж байна.


:)