Татварын Ерөнхий Газар

Онол, практикийн бага хурал болно.

    Татварын ерөнхий газраас зохион байгуулж буй онол, практикийн бага хуралд эрдэмтэн, багш, судлаач, татвар төлөгч, татварын албаны ажилтан, албан хаагч та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Сэдэв:

1. “МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ТАТВАРЫН ТОГТОЛЦООГ ШИНЭЧЛЭХ НЬ”

2. “ТАТВАРЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ”

Монголын татварын албанаас хоёр жил тутамд нэг удаа “Онол, практикийн бага хурал” зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ . Энэ удаагийн хурлыг BEPS /Татварын суурийг багасгаж ашгийг зувчуулах асуудал/, Global forum /Глабол форум/-ын гишүүн орны эрх үүрэг, татварын хуулийн шинэчлэл, татварын баазыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ярилцах ба мөн Монголын татварын алба, Татварын мэргэшсэн зөвлөх нийгэмлэгийн хамтын ажиллагааг хэрхэн  өргөтгөх зэрэг тулгамдаж буй асуудлуудаа шийдвэрлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа болно. 

                                
                                        ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН СУРГАЛТЫН ТӨВ

:)