Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Монгол Улсад байнга оршин суугч татвар төлөгч болон оршин суугч бус албан татвар төлөгчийг тодорхойлох, бүртгэх, бүртгэлээс хасах, албан татварын тооцоо хийх журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Б.Төгсөө2019-11-04
Дэмжиж байна.

:)