Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын орлого бүртгэх, орлогын данснаас татвар хооронд суутган тооцох журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Н.Долгормаа2019-11-07
Санал нэг байна.

:)