Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Алтанзаяа2019-11-17
Асуулт энэ дүрмийг бамбай байдлаар ашиглах уу эсвэл илд байдлаар ашиглах уу? энэ дүрмийг зөвхөн улсын татварт хэрэглэх үү, дотоодын татвар ногдуулалтад ? 2.3-ыг ямар үзүүлэлтүүдээр яаж тодорхойлох уу?

:)