Татварын Ерөнхий Газар

Байнга оршин суугч болон оршин суугч бус албан татвар төлөгчийг тодорхойлох тухай. Хичээл-11.


:)