Татварын Ерөнхий Газар

Иргэд, аж ахуйн нэгжийн анхааралд.

Монгол Улсын Засгийн газраас /COVID-19/ вирусын эсрэг иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээ дэмжих эдийн засгийн бодлого хэрэгжиж байгааг мэдэгдэж байна.:)