Татварын Ерөнхий Газар

Цахим төлбөрийн баримтын системд хойшлогдсон худалдан авалтын падаан үүсгэх заавар.

Татвар танд Цахим төлбөрийн баримтын системд хойшлогдсон худалдан авалтын падаан үүсгэх зааврыг танилцуулж байна.


:)