Татварын Ерөнхий Газар

Татвар төлөгчдийн анхааралд.

"Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК, Хэнтий Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-иас Цахилгаан эрчим хүчний хязгаарлалтыг 2020 оны 7 дугаар сарын 20,21-ний өдрүүдэд хийх болсонтой холбоотойгоор татварын тайлан хүлээн авах хугацааг 2020 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал сунгалаа.


:)