Татварын Ерөнхий Газар

Нэхэмжлэл хэрхэн үүсгэж, татвараа төлөх, тайлангийн түүх харах болон тайлан засварлах хүсэлт хэрхэн илгээх вэ.

Халдварт цар тахлын улмаас Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотой Монголын татварын алба бүх үйлчилгээгээ цахимаар үзүүлэн ажиллаж байна.  

Татвар төлөгч та бүхэн аль болох татварын албанд өөрийн биеэр очилгүй Монголын татварын албаны Цахим татварын нэгдсэн систем etax.mta.mn цахим хуудсанд хандаж цахимаар үйлчлүүлнэ үү.

Нэхэмжлэл хэрхэн үүсгэж, татвараа төлөх тухай заавар


Тайлангийн түүх харах болон тайлан засварлах хүсэлт хэрхэн илгээх заавар


http://etax.mta.mn/

https://itax.mta.mn/home

                                                 Лавлах утас 1800-1288


:)