Файлын нэр:
Төрөл:
Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2014 ОНЫ 6 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2014-08-11 00:00 application/pdf 210.36 KB Татах
2 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2014 ОНЫ 8 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2014-08-11 00:00 application/pdf 210.8 KB Татах
3 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ 2014 он 04 сар 2014-06-26 00:00 application/zip 10.75 KB Татах
4 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ 2014 он 05 сар 2014-06-26 00:00 application/zip 10.88 KB Татах
5 Татварын ажилтны ёс зүйн дүрэм 2014-06-25 00:00 application/pdf 7.97 MB Татах
6 ТЕГ-ын 2014 оны төсөв (тодотгосон) 2014-06-15 00:00 image/jpeg 3.55 MB Татах
7 Гадаад орнуудтай мэдээлэл харилцан солилцох журам 2014-06-05 00:00 application/pdf 6.11 MB Татах
8 Оршин суугч бус татвар төлөгчийн татвар төлөлтийн талаарх мэдээлэл (Маягт ДТ-07, 08, 09) 2014-06-05 00:00 application/pdf 1.28 MB Татах
9 Эрх бүхий этгээдээс туслалцаа авах хүсэлт (ДТ-05) 2014-06-05 00:00 application/pdf 402.71 KB Татах
10 Харилцан тохиролцох журам 2014-06-05 00:00 application/pdf 1.56 MB Татах
11 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2014 ОНЫ 5 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2014-05-09 00:00 application/pdf 211.49 KB Татах
12 Үндэсний татварын албаны үйлчилгээний стандарт 2014-05-02 00:00 application/pdf 6.39 MB Татах
13 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ 2014 он 01 сар 2014-04-10 00:00 application/zip 10.86 KB Татах
14 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ 2014 он 02 сар 2014-04-10 00:00 application/zip 11.1 KB Татах
15 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ 2014 он 03 сар 2014-04-10 00:00 application/zip 10.93 KB Татах
16 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2014 ОНЫ 4 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2014-04-10 00:00 application/pdf 211.3 KB Татах
17 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан Маягт ТТ- 12 2014-04-01 00:00 application/pdf 75.62 KB Татах
18 Татвар төлөгчдөд лавлагаа, тодорхойлолт олгох журам 2014-04-01 00:00 application/pdf 948.47 KB Татах
19 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /маягт ТТ-26/ 2014-04-01 00:00 application/pdf 372.41 KB Татах
20 Санхүүгийн байдлын системийн 2013 оны 4-р улирлын нэгдсэн тайлан 2014-03-30 00:00 application/pdf 16.61 MB Татах
1 2 3 4 5 > >>