Файлын нэр:
Төрөл:
Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ 2014 он 01 сар 2014-04-10 00:00 application/zip 10.86 KB Татах
2 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ 2014 он 02 сар 2014-04-10 00:00 application/zip 11.1 KB Татах
3 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ 2014 он 03 сар 2014-04-10 00:00 application/zip 10.93 KB Татах
4 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2014 ОНЫ 4 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2014-04-10 00:00 application/pdf 211.3 KB Татах
5 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан Маягт ТТ- 12 2014-04-01 00:00 application/pdf 75.62 KB Татах
6 Татвар төлөгчдөд лавлагаа, тодорхойлолт олгох журам 2014-04-01 00:00 application/pdf 948.47 KB Татах
7 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /маягт ТТ-26/ 2014-04-01 00:00 application/pdf 372.41 KB Татах
8 Санхүүгийн байдлын системийн 2013 оны 4-р улирлын нэгдсэн тайлан 2014-03-30 00:00 application/pdf 16.61 MB Татах
9 Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн системийн 2013 оны 4-р улирлын нэгдсэн тайлан 2014-03-30 00:00 application/pdf 18.35 MB Татах
10 Аудитын дүгнэлт /2014 оны 3 сарын 25 өдөр/ 2014-03-25 00:00 application/pdf 817.85 KB Татах
11 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2014 ОНЫ 1-3 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2014-03-10 00:00 application/pdf 671.63 KB Татах
12 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2013 ОНЫ 1-12 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2014-02-21 00:00 application/pdf 1.53 MB Татах
13 ТЕГ-ын даргын 54 дүгээр тушаал /Маягт шинэчлэн батлах тухай/ 2014-01-27 00:00 application/pdf 7.04 MB Татах
14 Спиртийн онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05 (1) 2014-01-27 00:00 application/msword 93 KB Татах
15 Тамхины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05 (2) 2014-01-27 00:00 application/msword 123 KB Татах
16 Архины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05 (3) 2014-01-27 00:00 application/msword 120.5 KB Татах
17 Архины онцгой албан татварын тэмдгийн мэдээ Маягт /ТТ-05(3)-2/ 2014-01-27 00:00 application/msword 54.5 KB Татах
18 Дарсны онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05(4) 2014-01-27 00:00 application/msword 116 KB Татах
19 Пивоны онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05(5) 2014-01-27 00:00 application/msword 84.5 KB Татах
20 Шимийн архины онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05(6) 2014-01-27 00:00 application/msword 84.5 KB Татах
1 2 3 4 5 > >>