Файлын нэр:
Төрөл:
Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгч этгээдийн цахим төлбөрийн баримт үйлдэх, падаан үүсгэх, тайланд тусгах гарын авлага 2016-03-10 00:00 application/zip 1.9 MB Татах
2 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн тайлангийн маягт /ТТ-03а/ 2016-01-28 00:00 application/zip 67.3 KB Татах
3 Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт /ТТ-03б/ 2016-01-28 00:00 application/zip 56.41 KB Татах
4 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах журам 2016-01-28 00:00 application/zip 67.7 KB Татах
5 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх өргөдөл /ТТБ-01-А/ 2016-01-28 00:00 application/zip 19.53 KB Татах
6 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэх шийдвэрийн хуудасны маягт /ТА-25/ 2016-01-28 00:00 application/zip 21.09 KB Татах
7 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн гэрчилгээ 2016-01-28 00:00 application/zip 12.92 KB Татах
8 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэлээс хасах карт /ТТБ-02/ 2016-01-28 00:00 application/zip 20.6 KB Татах
9 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2015-09-10 00:00 application/pdf 229.06 KB Татах
10 Татварын тайлан хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам 2015-08-30 00:00 application/pdf 4.14 MB Татах
11 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам 2015-08-30 00:00 application/pdf 1.53 MB Татах
12 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль 2015-08-07 00:00 application/zip 23.79 KB Татах
13 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээлэл 2015 оны 4 сар 2015-07-06 00:00 application/zip 11 KB Татах
14 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээлэл 2015 оны 5 сар 2015-07-06 00:00 application/zip 11.01 KB Татах
15 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээлэл 2015 оны 6 сар 2015-07-06 00:00 application/zip 10.81 KB Татах
16 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2015-06-10 00:00 application/pdf 213.74 KB Татах
17 УУЛ УУРХАЙН ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРД БАРИМТЛАХ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2015-05-11 00:00 application/pdf 214.31 KB Татах
18 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээлэл 2015 оны 3 сар 2015-04-20 00:00 application/zip 10.98 KB Татах
19 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээлэл 2015 оны 2 сар 2015-04-20 00:00 application/zip 10.97 KB Татах
20 Эрдэс баялгийн салбарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээлэл 2015 оны 1 сар 2015-04-20 00:00 application/zip 11.01 KB Татах
1 2 3 4 5 > >>