Файлын нэр:
Төрөл:
Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгч этгээдийн цахим төлбөрийн баримт үйлдэх, падаан үүсгэх, тайланд тусгах гарын авлага 2016-03-10 00:00 application/zip 1.9 MB Татах
2 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах журам 2016-01-28 00:00 application/zip 67.7 KB Татах
3 Татварын тайлан хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам 2015-08-30 00:00 application/pdf 4.14 MB Татах
4 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам 2015-08-30 00:00 application/pdf 1.53 MB Татах
5 "НӨАТ төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасахад баримтлах журам"-д өөрчлөлт оруулах тухай 2014-06-29 00:00 application/pdf 2.27 MB Татах
6 Гадаад орнуудтай мэдээлэл харилцан солилцох журам 2014-06-05 00:00 application/pdf 6.11 MB Татах
7 Эрх бүхий этгээдээс туслалцаа авах хүсэлт (ДТ-05) 2014-06-05 00:00 application/pdf 402.71 KB Татах
8 Татвар төлөгчдөд лавлагаа, тодорхойлолт олгох журам 2014-04-01 00:00 application/pdf 948.47 KB Татах
9 Татвар төлөгчдөд лавлагаа тодорхойлолт олгох журам 2014-04-01 00:00 application/pdf 733.71 KB Татах
10 “ЦАХИМ ТАТВАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ”-ийн татвар төлөгчийн гарын авлага 2013-12-30 00:00 application/pdf 4.12 MB Татах
11 Гадаад улсад хуульчдийн мэргэжлийнүйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэн ганцаарчлан болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл байгуулан Монгол Улсад хуульчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх журам 2013-10-14 00:00 application/pdf 1.04 MB Татах
12 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-15 маягт нөхөх заавар 2013-08-23 00:00 application/pdf 1.16 MB Татах
13 Хувь хүнд олгосон орлогоос албан татвар суутгаж, төсөвт шилжүүлэх заавар 2013-07-03 00:00 application/pdf 6.58 MB Татах
14 Татвар төлөгчийг бүртгэх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ТЕГ-ын даргын 435 тоот тушаал 2013-06-12 00:00 application/pdf 316.69 KB Татах
15 МАЯГТ ОҮИТБС-4-Г НӨХӨХ ЗААВАР 2013-01-03 00:00 application/zip 29.35 KB Татах
16 ОҮИТБС МАЯГТ-5-г нөхөх заавар 2013-01-03 00:00 application/zip 39.43 KB Татах
17 Цахим тайлангийн системд тоон гарын үсэг ашиглах тухай заавар 2012-06-18 00:00 application/pdf 534.52 KB Татах
18 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт нөхөх заавар 2012-05-10 00:00 application/zip 34.45 KB Татах
19 Түүхий нүүрс олболодог аж ахуйн нэгж, байгууллагыг агаарын бохирдлын төлбөрөөс чөлөөлөлт, хөнгөлөлт үзүүлэх журам 2012-04-25 00:00 application/zip 55.7 KB Татах
20 Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам 2012-03-29 00:00 application/pdf 1.11 MB Татах
1 2 3 4 > >>