Файлын нэр:
Төрөл:
Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 Гадаад орнуудтай мэдээлэл харилцан солилцох журам 2014-06-05 00:00 application/pdf 6.11 MB Татах
2 Эрх бүхий этгээдээс туслалцаа авах хүсэлт (ДТ-05) 2014-06-05 00:00 application/pdf 402.71 KB Татах
3 Татвар төлөгчдөд лавлагаа, тодорхойлолт олгох журам 2014-04-01 00:00 application/pdf 948.47 KB Татах
4 Татвар төлөгчдөд лавлагаа тодорхойлолт олгох журам 2014-04-01 00:00 application/pdf 733.71 KB Татах
5 Татварын тайлан хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам 2014-01-27 00:00 application/zip 42.96 KB Татах
6 “ЦАХИМ ТАТВАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ”-ийн татвар төлөгчийн гарын авлага 2013-12-30 00:00 application/pdf 4.12 MB Татах
7 Гадаад улсад хуульчдийн мэргэжлийнүйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэн ганцаарчлан болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл байгуулан Монгол Улсад хуульчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх журам 2013-10-14 00:00 application/pdf 1.04 MB Татах
8 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-15 маягт нөхөх заавар 2013-08-23 00:00 application/pdf 1.16 MB Татах
9 Хувь хүнд олгосон орлогоос албан татвар суутгаж, төсөвт шилжүүлэх заавар 2013-07-03 00:00 application/pdf 6.58 MB Татах
10 Татвар төлөгчийг бүртгэх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ТЕГ-ын даргын 435 тоот тушаал 2013-06-12 00:00 application/pdf 316.69 KB Татах
11 МАЯГТ ОҮИТБС-4-Г НӨХӨХ ЗААВАР 2013-01-03 00:00 application/zip 29.35 KB Татах
12 ОҮИТБС МАЯГТ-5-г нөхөх заавар 2013-01-03 00:00 application/zip 39.43 KB Татах
13 Цахим тайлангийн системд тоон гарын үсэг ашиглах тухай заавар 2012-06-18 00:00 application/pdf 534.52 KB Татах
14 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт нөхөх заавар 2012-05-10 00:00 application/zip 34.45 KB Татах
15 Түүхий нүүрс олболодог аж ахуйн нэгж, байгууллагыг агаарын бохирдлын төлбөрөөс чөлөөлөлт, хөнгөлөлт үзүүлэх журам 2012-04-25 00:00 application/zip 55.7 KB Татах
16 Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам 2012-03-29 00:00 application/pdf 1.11 MB Татах
17 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан хэрэглэх заавар 2012-03-29 00:00 application/pdf 3.89 MB Татах
18 Татвар төлөгчийг бүртгэх журам 2012-03-26 00:00 application/pdf 4.22 MB Татах
19 Шилдэг татвар төлөгчийг шалгаруулж, урамшуулах журам 2012-03-22 00:00 application/pdf 4.27 MB Татах
20 "Татварын улсын байцаагчын ажил үүргийн хуваарийг дүгнэх журам"-ыг батлах тухай ТЕГ-ын даргын тушаал 78 2012-01-23 00:00 application/pdf 1.33 MB Татах
1 2 3 4 > >>