Татварын цахим шинэчлэл

     Үндэсний татварын алба “Цахим татвар” тогтолцоонд шилжих орчинг бий болгож ажиллахын тулд дэлхийн жишигт нийцсэн программ хангамжийг гол нэр төрлийн татварууд болон татварын албаны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж,  татварын албаны үндэсний сүлжээг бий болгох ажлыг дэс дараатай хийж эхлээд байна.
    Одоогийн байдлаар нийт 15 программ шинээр зохион, 7 программыг сайжруулж, 3 программыг гаднын байгууллагатай хамтран хийж байгаа бөгөөд дор дурьдсан төслүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

                                                                 Хэрэгжүүлж буй төсөл:
1.    Датавер хаусын төсөл
2.    Онлайн дата шэйрингийн төсөл
3.    Статистикийн Мобайл апплекэйшн /IPAD дээр зориулагдсан/
4.    Mining программ
5.    Масс мэйл
6.    Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй TRIPS систем
7.    Нягтлан бодох бүртгэлийн программаас татварын тайланг шууд хүлээн авах USAID-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл
8.    Бэлэн бус төлбөр тооцоог бүртгэлжүүлэх
9.    Нийслэлийн иргэн, үл хөдлөхийн бүртгэлийн систем
Мэдээллийн технологийн төвөөс хэрэгжүүлж буй ажил:
10.    Цахим лавлагааны систем буюу татвар төлөгчдийн портал сайт
11.    Тоон гарын үсэг
12.    Үнэт цаасны бүртгэлийн систем
13.    Орлогын программ
14.    Тэмдэгтийн хураамжийн  программ
15.    Агаарын бохирдлын программ
16.    Автын программ
17.    НӨАТ-ын программын шинэчлэлт
18.    Цахим архивын программ
19.    Dept management
20.    АМНАТ-ын программ
21.    Суутган
22.    VAT -3.0
23.    Алданга бодох
24.    Эрсдэл тооцох программ
25.    Е-Мониторингийн программ
26.    Хуулийн хэрэгжилтийн систем
27.    Спиртийн хуваарилалтын программ
Системийн шийдлүүд:
28.    Дотуур холбооны систем
29.    Видео хурлын систем
30.    Mail сервэр /байцаагч тус бүрт@mta.mn мэйл хаяг олгох/
31.    Мicrosoft Lync дотоод мессенжерийн систем
32.    Жи-Мобайлын нөөц шугам байгуулах
33.    Төрийн байгууллагууд болон Банкуудтай холбогдох
34.    Мониторинг хийх софтверийг ашиглах
35.    Нөөц авах системийг ашиглалтанд оруулах
36.    Вертуал серверийн орчин бий болгох
37.    Системийн орчин сайжируулах багц ажил
38.    Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийх
39.    Тоног төхөөрөмжийн Суурилуулалт тохиргоо  хийх ажил
40.    Gateway Redendunt
41.    Сүлжээний хурд хуваарилах
42.    Access point суурилуулах                                                                        / ТТХХ. ХМСТ Д.Золзаяа /