2012 оны албадын Шилдэг татвар төлөгчид


                                                                                    Татварын ерөнхий газрын даргын 2013 оны 4 дүгээр сарын 

                                                                                                      30 -ны  өдрийн 199 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт                  “Шилдэг татвар төлөгч”  аж ахуйн нэгжүүд

 

 1.    “Энержи ресурс”  ХХК                                /Улсын төсвийн орлого хяналтын газар/
 2.    “Болд төмөр ерөө гол”  ХХК                      /Улсын төсвийн орлого хяналтын газар/
 3.    “Лейтон”  ХХК                                                /Улсын төсвийн орлого хяналтын газар/
 4.    “Рэдпаф Монгол”  ХХК                                 /Улсын төсвийн орлого хяналтын газар/
 5.    “Юнител” ХХК                                                /Улсын төсвийн орлого хяналтын газар/   
 6.    “Алтай кашмер”  ХХК                                           /Нийслэлийн татварын газар/
 7.    “Улаанбаатар телевиз”  ХХК                             /Нийслэлийн татварын газар/
 8.    “Гэгээн далай” ХХК                                              /Нийслэлийн татварын газар/
 9.    “Грийн сити” ХХК                                                  /Нийслэлийн татварын газар/
10.    “Нийслэлийн зураг төслийн                            /Нийслэлийн татварын газар/
                 хүрээлэн”  ОНӨҮГ  
11.     “Макс Ложинг”  ХХК                                    /Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс/
12.    “МТ секьюрити”  ХХК                                  /Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс/
13.    “Сан энд Бям” ХХК                                      /Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс/
14.    “Бид Энд Биг Холдинг” ХХК                       /Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс/
15.    “Вита трейд”  ХХК                                       /Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс/
16.    “Интер Кюзин”  ХХК                                    /Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс/
17.    “Алтай монгол грилл”  ХХК                        /Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс/
18.    “Трансгейт”   ХХК                                        /Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс/
19.    “Укрэлектро монтаж”  ХХК                       /Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс/
20.    “Эм Си Пи Си Жи Ар”  ХХК                       /Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс/
21.    “БЗӨБЦТС”  ТӨХК                                      /Багануур дүүргийн татварын хэлтэс/
22.    “Багануур дулааны станц”   ТӨХК           /Багануур дүүргийн татварын хэлтэс/
23.     “Аянчинфоор сийзонз лодж”  ХХК             /Налайх дүүргийн татварын хэлтэс/
24.    “Цоглог хангай”  ХХК                                        /Налайх дүүргийн татварын хэлтэс/
25.    “Тэрэлж сүйх”  ХХК                                           /Налайх дүүргийн татварын хэлтэс/
26.    “Цагийн аяс”  ХХК                                             /Налайх дүүргийн татварын хэлтэс/
27.    “Илч-Хангай”  ХХК                                        /Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс/
28.    “Ирээдүй цогцолбор”                                  /Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс/
29.    “Зэвсэгт хүчний 150 дугаар анги”              /Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс/
30.    “Литоресурс”  ХХК                                         /Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс/
31.    “ТЭСО”   ХХК                                                  /Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэс/
32.    “Эс ТИ Экс Ситинэт”   ХХК                          /Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс/
33.    “Өдрийн мэдээ”  ХХК                                   /Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс/
34.    “Глобалбридж”  ХХК                                    /Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс/
35.     “Ар Юу Си Си И Эм”  ХХК                          /Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс/
36.     “Хаус интернэшнл”  ХХК                                         /Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс/
37.      Г.Эрдэнэбилэг                                                         /Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс/
38.     “Интер стандарт нефть”  ХХК                               /Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс/
39.     “Хаан хүнс”  ХХК                                                       /Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс/
40.     “Сэлэнгэ констракшн”  ХХК                                   /Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс/
41.     “Номин фүүдс”  ХХК                                   /Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс/
42.     “Тахько”  ХК                                                  /Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс/
43.     “Эм Пи Ай Консалтантс”  ХХК                  /Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс/
44.     “Эрчим сүлжээ”  ХХК                                  /Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс/
45.     “БСБ мебель”  ХХК                                     /Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс/
46.     “Хасу шивэрт” ХХК                                                   /Архангай аймгийн татварын хэлтэс/
47.     “Архангай АЗЗА” ТӨХК                                           /Архангай аймгийн татварын хэлтэс/
48.    “Баянхонгор эрчим хүч түгээх”  ХХК          /Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэс/
49.    “Баялаг өлзий” ХХК                                      /Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэс/
50.    “Цэнгэл хөгжил”  ХЗХ                                    /Баян-Өлгий аймгийн татварын хэлтэс/
51.     “Монстрой-Эра”  ХХК                                  /Баян-Өлгий аймгийн татварын хэлтэс/
52.     “Суат”  ХХК                                                     /Баян-Өлгий аймгийн татварын хэлтэс/
53.     “Хялганат”  ХК                                               /Булган аймгийн татварын хэлтэс/
54.     “Мөнгөн харандаа”  ХК                               /Булган аймгийн татварын хэлтэс/
55.    “Булган-Ундрага” ХК                                    /Булган аймгийн татварын хэлтэс/
56.     “Төмөр замын 3-р анги”  ТӨҮГ                       /Говьсүмбэр аймгийн татварын хэлтэс/
57.     “Илчлэг шивээ”  ОНӨҮГ                                     /Говьсүмбэр аймгийн татварын хэлтэс/                               
58.    “Дархан мөрөөдөл”   ХХК                          /Дархан-Уул аймгийн татварын хэлтэс/                                 
59.     “Дархан тээвэр”   ХК                                   /Дархан-Уул аймгийн татварын хэлтэс/
60.      А.Оюун                                                         /Дархан-Уул аймгийн татварын хэлтэс/
61.     “Борхойн чулуу”  ЗБН                                 /Дорноговь аймгийн татварын хэлтэс/
62.     “Хул шанд” ХХК                                           /Дорноговь аймгийн татварын хэлтэс/
63.    “Цагаан сүүний буян”                                /Дорноговь аймгийн татварын хэлтэс/
64.    “Дорнод нийтийн аж ахуй”  ХХК              /Дорнод аймгийн татварын хэлтэс/
65.     “Алтанцант”  ХХК                                        /Дундговь аймгийн татварын хэлтэс /
66.     “Олдохын жандмань”  ХХК                     /Дундговь аймгийн татварын хэлтэс/              
67.     “Угтаал ундрам” ХЗХ                                 /Дундговь аймгийн татварын хэлтэс/
68.     “Бэр сүм”  ХХК                                                   /Завхан аймгийн татварын хэлтэс/
69.     “Нутгийн үйлс” ХХК                                           /Завхан аймгийн татварын хэлтэс/
70.     “Сонин өндөр”  ХХК                                         /Завхан аймгийн татварын хэлтэс/
71.     “Өвөрхангай АЗЗА”  ТӨХК                        /Өвөрхангай аймгийн татварын хэлтэс/
72.     “Хужиртрашаан сувилал” ХХК                /Өвөрхангай аймгийн татварын хэлтэс/
73.     “Баянтээг”  ХК                                             /Өвөрхангай аймгийн татварын хэлтэс/
74.    “Их говийн төгөл” ХХК                                /Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэс/
75.    Ё.Жамбалдорж                                          /Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэс/
76.    Т.Батбаатар                                                      /Орхон аймгийн татварын хэлтэс/
77.     “Буян-Од” ХХК                                             /Сэлэнгэ аймгийн татварын хэлтэс/
78.     “Сэлэнгэ есөн эрдэнэ” ХК                        /Сэлэнгэ аймгийн татварын хэлтэс/
79.     “Хаан шоргоолж”  ХХК                              /Сэлэнгэ аймгийн татварын хэлтэс/
80.     “Молцог-Элс”  ХХК                                      /Сүхбаатар аймгийн татварын хэлтэс/
81.     “Төв хөгжил”  ХХК                                              /Төв аймгийн татварын хэлтэс/
82.    “Буянтгол”  ХХК                                                   /Төв аймгийн татварын хэлтэс/
83.    “Могол ноос”  ХХК                                              /Төв аймгийн татварын хэлтэс/
84.     “Увс-АЗЗА”   ТӨХК                                          /Увс аймгийн татварын хэлтэс/
85.     “Чандмань-Увс” ОНӨҮГ                              /Увс аймгийн татварын хэлтэс/
86.     “Дулааны станц”  ХХК                                   /Увс аймгийн татварын хэлтэс/
87.     “Дөргөний усан цахилгаан станц” ХХК          /Ховд аймгийн татварын хэлтэс/
88.     “Алтайн зам”  ХК                                                 /Ховд аймгийн татварын хэлтэс/
89.     “Бадамлах дөл”  ХХК                                         /Ховд аймгийн татварын хэлтэс/
90.     “Нийтийн аж ахуй үйлдвэрийн газар”  ТӨҮГ      /Хөвсгөл аймгийн татварын хэлтэс/
91.     “Чинтал”  ХХК                                                              /Хэнтий аймгийн татварын хэлтэс/
92.    “Хурх чандмань”  ХХК                                                 /Хэнтий аймгийн татварын хэлтэс/