Байгууллагын регистр:
Татвар төлөгчийн нэр:
Татварын алба:
Хариуцлагын хэлбэр:
Татвар төлөгчөөс гарсан өдөр: жич: 2010-12-31
Татвар төлөгчийн нэр Татварын алба Хариуцлагын хэлбэр Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн өдөр Татвар төлөгчөөс хасагдсан
Хасагдсан шалтгаан Он.сар.өдөр
8151Их дөхөм трейдСонгинохайрханХХК2003-03-20Ш??хийн шийдвэрээр татан буугдсан2007-12-03
8152Их залаа хайрханЧингэлтэйХХК2005-09-26Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2009-10-14
8153Их залаатСүхбаатар дүүрэгХХК2005-12-27Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2008-11-26
8154Их засалСүхбаатар дүүрэгХХК1998-04-07Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2004-12-20
8155Их зуун ДНДархан-УулХХК1996-04-10Хуулийн этгээд дампуурсан2007-09-26
8156Их зуун моторсЧингэлтэйХХК2002-07-23Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2003-12-30
8157Их монгол 800 санСүхбаатар дүүрэгТөрийн бус байгууллага2005-12-20Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2009-06-29
8158Их монгол трейдЧингэлтэйХХК1996-04-30Ажиллах хугацаа дууссан2008-09-30
8159Их мэлзэнДорноговьХХК2006-04-12Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2008-07-17
8160Их мэргэдийн буянБаянзүрхББН2011-05-18Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2014-01-24
8161Их мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлБаянзүрхХХК2012-03-13Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2014-03-05
8162Их намнанСонгинохайрханХХК2003-03-28Ш??хийн шийдвэрээр татан буугдсан2007-12-03
8163Их наран-хөгжил төвСонгинохайрханТөрийн бус байгууллага2006-10-09Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2013-12-31
8164Их нарстСүхбаатар дүүрэгХХК2000-10-26Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2003-01-21
8165Их номгоны удамБаянзүрхХХК2005-09-29Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2013-04-09
8166Их нурууЧингэлтэйХХК1999-01-01Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2001-12-31
8167Их сараалжОрхонХХК2001-03-16Хуулийн ноцтой зөрчил гаргасныг арилгаж чадаагүй2006-06-14
8168Их сейшинБаянзүрхХХК2007-07-05Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2010-12-17
8169Их сүмбэрБаянголХХК2002-09-16Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2008-01-02
8170Их сүндэрэлт өргөөБаянголХХК2003-03-25Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2008-01-02
8171Их сүрэгБулганББН1998-09-17Хуулийн этгээд дампуурсан2005-12-31
8172Их таван ханСүхбаатар дүүрэгХХК2011-03-10Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2013-01-23
8173Их тарган нуурСонгинохайрханХХК2007-04-11Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2010-03-30
8174Их тэргүүнБаянголХХК1996-05-21Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2002-12-31
8175Их уртСонгинохайрханХХК1996-04-24Ш??хийн шийдвэрээр татан буугдсан2007-12-03
8176Их хайрхан ээжСүхбаатар дүүрэгХХК2009-11-03Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2010-09-30
8177Их халцгайСонгинохайрханХХК2001-06-28Ш??хийн шийдвэрээр татан буугдсан2007-12-03
8178Их хангайБаянголТөрийн бус байгууллага2005-08-17Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2010-12-31
8179Их хар сарнайБаянзүрхХХК2006-07-08Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2008-09-15
8180Их холдолтСонгинохайрханХХК2006-09-22Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2008-03-30
8181Их хоролСүхбаатар дүүрэгХХК1997-02-03Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2007-12-20
8182Их хулстайн булагХовдХХК2011-10-24Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2014-12-31
8183Их хуягтЧингэлтэйХХК2002-03-11Ажиллах хугацаа дууссан2008-09-30
8184Их хөөн удирдагчБаянзүрхХХК2008-06-17Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2013-10-24
8185Их хүлэг эрдэнэЧингэлтэйХХК1998-12-02Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2003-06-19
8186Их цагаан буянтСүхбаатар дүүрэгХХК2006-12-28Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2008-11-25
8187Их цайдамСонгинохайрханХХК1996-04-29Ш??хийн шийдвэрээр татан буугдсан2007-12-03
8188Их чойрГовьсүмбэрХХК2004-06-11Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2007-09-30
8189Их шар уулХэнтийХХК2005-01-10Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2010-03-31
8190Их шаширГовь-АлтайХоршоо1999-03-31Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2006-03-28
8191Их элсний нүүдэлДорноговьХХК1999-03-22Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2003-12-17
8192Их энэрхүйБаянзүрхТөрийн бус байгууллага2006-05-18Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2010-03-24
8193Их эринБаянзүрхХХК2007-12-14Гишүүдийн шийдвэрээр татан буугдсан2009-03-31
8194Их яамСонгинохайрханХХК1999-05-01Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2015-03-20
8195Их өргөөОрхонОлон нийтийн байгууллага2001-04-18Зохион байгуулалтын төрөл хэлбэрээ өөрчилсөн2009-09-24
8196Их өргөөнийЧингэлтэйББН2000-04-15Ажиллах хугацаа дууссан2008-09-30
8197Их үйлс төвЧингэлтэйТөрийн бус байгууллага2001-04-10Зохион байгуулалтын төрөл хэлбэрээ өөрчилсөн2002-10-31
8198Их-ӨвсХөвсгөлХХК2010-10-05Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2012-12-26
8199Их-ӨнгөтСэлэнгэХХК2003-07-30Зохион байгуулалтын төрөл хэлбэрээ өөрчилсөн2004-03-17
8200Их-ӨндөрБулганХХК1997-06-14Үйл ажиллагаа эрхлээгүйн улмаас татан буугдсан2003-12-31