Хэрвээ НӨАТ төлөгчидийн жагсаалтыг файлаар татах бол энд дарж татаж авна уу.

Байгууллагын регистр:
Татвар төлөгчийн нэр:
Татварын алба:
Хариуцлагын хэлбэр:
НӨАТ төлөгч болсон өдөр: жич: 2010-12-31
Татвар төлөгчийн нэр Татварын алба Хариуцлагын хэлбэр НӨАТ төлөгч болсон өдөр НӨАТ төлөгчөөс гарсан өдөр
1