Татварын Ерөнхий Газар

ААНОАТТухай хуулийн Албан татварыг тайлагнах тухай

Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн татварын тайланг дараа оны 02 дугаа
Огноо: 2021-01-20
388

ААНОАТТухай хуулийн Албан татварыг тайлагнах тухай

Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн татварын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор харьяалах татварын албанд хүргүүлнэ.26.2.Татварын өмнөх жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг хүртэл ААНОАТТухай

Баримтаа бүртгүүлээд, сугалаандаа хамрагдана уу

НӨАТ-ын урамшууллын 2021 оны 01 дүгээр сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 01-р сарын 24-ний ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана.Иргэн та 2020 оны 12 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим
Огноо: 2021-01-19
221

Баримтаа бүртгүүлээд, сугалаандаа хамрагдана уу

НӨАТ-ын урамшууллын 2021 оны 01 дүгээр сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 01-р сарын 24-ний ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана.Иргэн та 2020 оны 12 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2021 оны 01 дүгээр сарын 23-ний өдрийн 23 цаг 59 минутаас өмнө Цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр НӨАТ-ын урамшууллын с

“Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын үед айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 211 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

ТАТВАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ2021 оны 01 сарын 08-ны өдөр Дугаар: 02 Улаанбаатар хот НЭГ. ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН НЭР, БАТЛАГДСАН ОГНОО, ЗҮЙЛ, ХЭСЭГ, ЗААЛТ, ДЭД ЗААЛТЫН ДУГААР:1.1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
Огноо: 2021-01-15
723

“Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын үед айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 211 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

ТАТВАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ2021 оны 01 сарын 08-ны өдөр Дугаар: 02 Улаанбаатар хот НЭГ. ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН НЭР, БАТЛАГДСАН ОГНОО, ЗҮЙЛ, ХЭСЭГ, ЗААЛТ, ДЭД ЗААЛТЫН ДУГААР:1.1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль /2019 оны/-ийн 8 дугаар зүйл, 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 дэх заалт;1.2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль /2015 оны/-ийн 7 дуг

Олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбогдох харилцаанд НӨАТ-ын тухай хууль хэрэгжүүлэх зөвлөмж

ТАТВАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ2021 оны 01 сарын 04-ний өдөр Дугаар: 01 Улаанбаатар хотНЭГ. ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН НЭР, БАТЛАГДСАН ОГНОО, ЗҮЙЛ, ХЭСЭГ, ЗААЛТ, ДЭД ЗААЛТЫН ДУГААР:1.1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын туха
Огноо: 2021-01-15
586

Олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбогдох харилцаанд НӨАТ-ын тухай хууль хэрэгжүүлэх зөвлөмж

ТАТВАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ2021 оны 01 сарын 04-ний өдөр Дугаар: 01 Улаанбаатар хотНЭГ. ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН НЭР, БАТЛАГДСАН ОГНОО, ЗҮЙЛ, ХЭСЭГ, ЗААЛТ, ДЭД ЗААЛТЫН ДУГААР:1.1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль /2016 оны/-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 12 дугаар зүйлийн 12.1.2, 12.4 дэх хэсэг;1.2. Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлан илгээх тухай

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч дараах үүргийг хүлэ
Огноо: 2021-01-08
3086

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлан илгээх тухай

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч дараах үүргийг хүлээнэ:1.1.анхан шатны баримт бүрдүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг тогтоосон журам, нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу төлбөрийн баримтад үндэслэн

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдуулах жилийн албан татварыг ХХОАТ-аас чөлөөлөх тухай хуулийн дагуу чөлөөлсөн үед албан татвар, хөнгөлөлтийг хэрхэн тооцоолох вэ

Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд Монгол Улсын иргэний 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд олсон цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах
Огноо: 2021-01-04
11252

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдуулах жилийн албан татварыг ХХОАТ-аас чөлөөлөх тухай хуулийн дагуу чөлөөлсөн үед албан татвар, хөнгөлөлтийг хэрхэн тооцоолох вэ

Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд Монгол Улсын иргэний 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд олсон цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдох хувь хүний орлогын албан татварыг чөлөөлөхөөр заасан. Хуулийн дагуу 2, 3-р улиралд ногдуулсан албан татвараас ХХОАТ

Тоон статистик

Татвар төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
1,447,144
НӨАТ суутган төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
35,475
ААНОАТ-ын борлуулалтын орлогын дүн /тэрбум/
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
15600.8996621
Онцгой албан татвар төлөгч /2019 оны 01 дүгээр улирал/ 54

Татвар төлөгчийн бүртгэл

2019 онд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдан буцаан олголт авах иргэдийн жагсаалт
НӨАТ суутган төлөгч Хайлт

Хэрвээ НӨАТ суутган төлөгчдийн жагсаалтыг файлаар татах бол энд дарна уу

Татан буугдсан Хайлт
Баталгааны тэмдэгтэй иргэд Хайлт

Шилдэг татвар төлөгч

Бүгдийг үзэх
:)