Татварын Ерөнхий Газар

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өнөөдөр буюу 2021 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2021 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 30-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, цахим татварын системд бүртгүүлсэн 32,038,07
Огноо: 2021-07-18
351

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өнөөдөр буюу 2021 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2021 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 30-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, цахим татварын системд бүртгүүлсэн 32,038,077 баримт хамрагдсанаас:3 сая төгрөгийн 51,5 сая төгрөгийн 24500 мянган төгрөгийн 279100 мянган төгрөгийн 288630 мянган төгрөгийн 28843 баримт тохиролд

Баримтаа бүртгүүлээд, сугалаандаа хамрагдана уу

НӨАТ-ын урамшууллын 2021 оны 07 дугаар сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 07-р сарын 18-ны ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана. Иргэн та 2021 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим
Огноо: 2021-07-09
652

Баримтаа бүртгүүлээд, сугалаандаа хамрагдана уу

НӨАТ-ын урамшууллын 2021 оны 07 дугаар сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 07-р сарын 18-ны ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана. Иргэн та 2021 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2021 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 23 цаг 59 минутаас өмнө Цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр НӨАТ-ын урамшууллын су

Татвар төлөгчдийн анхааралд

Коронавируст халдвар /КОВИД/-19/ -ын цар тахлын үед татвар төлөгчдийг дэмжих, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр баталсан “Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай” 175 дугаар тогтоол, Сангийн яамнаас санхүүгийн тайлан хүлээн авах хуга
Огноо: 2021-07-09
1635

Татвар төлөгчдийн анхааралд

Коронавируст халдвар /КОВИД/-19/ -ын цар тахлын үед татвар төлөгчдийг дэмжих, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр баталсан “Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай” 175 дугаар тогтоол, Сангийн яамнаас санхүүгийн тайлан хүлээн авах хугацааг сунгасантай холбогдуулан 2021 оны эхний хагас жилийн буюу улирлаар тайлагнах татварын тайлан хүлээн авах хугацааг 2021 оны 07 дугаар сарын 24-ний

Хуулийн хугацаанд, цахимаар тайлангаа ирүүлээрэй

Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн татварын тайланг дараа оны 02 дугаа
Огноо: 2021-07-06
2362

Хуулийн хугацаанд, цахимаар тайлангаа ирүүлээрэй

Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн татварын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор харьяалах татварын албанд хүргүүлнэ.26.2.Татварын өмнөх жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг хүртэл ААНОАТТухай

Эхний хагас жилийн татварын тайланг 07 дугаар сарын 20-ны дотор гаргаж, харьяалагдах татварын албанд хүргүүлнэ

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч дараах үүргийг хүлэ
Огноо: 2021-07-01
2369

Эхний хагас жилийн татварын тайланг 07 дугаар сарын 20-ны дотор гаргаж, харьяалагдах татварын албанд хүргүүлнэ

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч дараах үүргийг хүлээнэ:1.1.анхан шатны баримт бүрдүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг тогтоосон журам, нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу төлбөрийн баримтад үндэслэн

Малчид иргэний үнэмлэхний QR кодоо ашиглан #EBARIMT өгнө

Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль энэ оны нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Коронавируст цар тахлын улмаас иргэдийн орлого хомсдож, эдийн засгийн хүндрэл үүсэж байгаатай холбогдуулан ЗГ-ын 2020 оны нэгдүгээр сарын дөрөвний өд
Огноо: 2021-06-30
1227

Малчид иргэний үнэмлэхний QR кодоо ашиглан #EBARIMT өгнө

Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль энэ оны нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Коронавируст цар тахлын улмаас иргэдийн орлого хомсдож, эдийн засгийн хүндрэл үүсэж байгаатай холбогдуулан ЗГ-ын 2020 оны нэгдүгээр сарын дөрөвний өдрийн хуралдаанаар 2021.07.01-ний өдрийг хүртэл малын хөлийн татварыг “0” хувиар тогтоох буюу чөлөөлөх чиглэлийг сум, дүүргийн ИТХ-д зөвлөмж болгосон.М

Тоон статистик

Татвар төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
1,447,144
НӨАТ суутган төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
35,475
ААНОАТ-ын борлуулалтын орлогын дүн /тэрбум/
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
15600.8996621
Онцгой албан татвар төлөгч /2019 оны 01 дүгээр улирал/ 54

Татвар төлөгчийн бүртгэл

2019 онд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдан буцаан олголт авах иргэдийн жагсаалт
НӨАТ суутган төлөгч Хайлт

Хэрвээ НӨАТ суутган төлөгчдийн жагсаалтыг файлаар татах бол энд дарна уу

Татан буугдсан Хайлт
Баталгааны тэмдэгтэй иргэд Хайлт

Шилдэг татвар төлөгч

Бүгдийг үзэх
:)