Татварын Ерөнхий Газар

Аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллого явагдаж байна.

Аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллогыг 5 жил тутамд зохион байгуулдаг ба энэ удаагийн тооллогыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс 12 сарын 1-нийг хүртэл цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.
2021 оны 11-р сарын 1-нээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид https://toollogo.1212.mn цахим хуудсаар “Аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллого”-доо идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна.
Лавлах утас: 75331212
Вэб сайт: https://toollogo.1212.mn

:)