Татварын Ерөнхий Газар

Цахим сургалт. ҮХХөрөнгө зуучлал, худалдаа эрхлэгчдийн татварын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал.


:)