Татварын Ерөнхий Газар

Татвар төлөгчдийн анхааралд.

Covid-19 цар тахлын улмаас удаа дараагийн хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор Санхүүгийн болон Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан, Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан тушаах хугацааг 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал сунгаж байна.


Татварын ерөнхий газрын Татвар төлөгчид үйлчлэх газар. 

:)