Татварын Ерөнхий Газар

Татвар төлөгчдийн анхааралд.

Төрийн банк нь технологийн шинэчлэл хийж байгаатай холбогдуулан 2021 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 00:00 цагаас 2021 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл татварын орлогын гүйлгээг Төрийн банкаар хүлээн авах боломжгүй болсныг мэдэгдэе.











                                                         ТХУАЗГ




:)