Татварын Ерөнхий Газар

"Татвар төлөгчдийн өдрүүд - 2021" цахим арга хэмжээний үеэр зохион байгуулагдах цахим сургалт, сошиал хэлэлцүүлгийн хуваарь .

Та бүхэн өөрийн сонирохсон сургалт, хэлэлцүүлгүүддээ идэвхитэй оролцоорой. "Татвар төлөгчдийн өдрүүд - 2021" цахим арга хэмжээний үеэр зохион байгуулагдаж буй цахим сургалт, сошиал хэлэлцүүлгийн хуваарийг танилцуулж байна.:)