Татварын Ерөнхий Газар

Авлигын шилэн бөмбөлөг.


:)